SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Basel Olten Pharm S.A

Stanisława Moniuszki 1a
00-014 Warszawa

 

NIP 7010561531
KRS 0000607178

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 612 744,00 zł

Polityka prywatności

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę kontaktu oraz umożliwienia świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu przez Basel Olten Pharm S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podawanych w formularzach serwisu przez Basel Olten Pharm S.A. posiadającą siedzibę w Warszawie ul. Stanisława Moniuszki 1a, w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę kontaktu oraz umożliwienia świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu pewne uprawnienia. Mogą Państwo się z nami skontaktować w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień za pośrednictwem formularza kontaktowego wybierając z listy wyboru kontaktowego - Dane osobowe.
Zwracając się do nas i podając swoje dane, przysługuje Państwu:
prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.