SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

MCR CORPORATION Sp. z o.o.

ul. Graniczna 4, Pęcice
05-816 Michałowice (koło Warszawy)

Tel:+48 537 007 698 (dział obsługi klienta)

NIP: 5342502397
KRS: 0000545554

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 6.000,00 zł

www.mcrcorp.eu

MCR CORPORATION Sp. z o.o. jest spółką zależną Basel Olten Pharm S.A.

www.baseloltenpharm.com

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ: